Zidno i plafonsko grejanje - malterisani sistem

Zidno i plafonsko grejanje - malterisani sistem

Opis

Sistem grejanja i hlađenja na zidu ili plafonu instaliran na licu mesta.

Gipsani plafonski sistem pruža veliku fleksibilnost u bilo kom obliku plafona i lako se ugrađuje bez obzira na prepreke kao što su rasveta, prozori, ventilacija, stubovi odžaci ili bilo šta drugo. Zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama sistem je vrlo postojano, stabilno, jednostavan za instalaciju i pouzdano rešenje grejanja i hlađenja prostorija.

Oblast primene

Novogradnja stambenih zgrada, apartmana, manjih kancelarija. Renoviranje stambene zgrade, apartmana, kancelarija.

Informacije o instalaciji

  • Šine za fiksiranje sistema cevi se pričvršćuju vijcima ili udarnim tiplima.
  • Cevi se fiksiraju na šine na udaljenosti od 75 ili 100 mm.
  • Cev kolektora se prave po Tichelman principu i koriste se cevi od 16 mm ili 20 mm.
  • Priključci se rade takođe cevima od 16 ili 20 mm.

Važna informacija

Predlažemo instalaciju separatora mikro mehura pre kolektora kako bi se eliminisao vazduh iz sistema.

Minimalna debljina maltera je 20-25mm, plastična mreža za ojačanje (10mmx10mm), koja se mora montirati kako bi se sprečilo pucanje.

Tehnički podaci

  • Cev: 10mm X 1,3mm PeRT
  • Profil zatvaranja: dužina 200cm, rastojanje 25mm
  • Maksimalni gubitak pritiska: 30 kPa 33m

Dijagram kapaciteta