Sistem spuštenog plafona

Sistem spuštenog plafona

Fleksibilnost pri ugradnji

Ovaj sistem se ugrađuje direktno u strukturu standardnog spuštenog plafona. Paneli su unapred sastavljeni i proizvode se u dužini od 1 do 5m. Sa proizvodnjom preko 40 različitih dužina panela omogućili smo veliku fleksibilnost u ugradnji i obezbedili da se na bilo kojoj površini i obliku tavanice može dobiti maksimalna aktivna površina.

Zvučna izolacija

Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji panela, tavanica nakon ugradnje ima i relativno visoku vrednost akustičnog prigušenja (alfa> 0,42).

Pored brze i čiste instalacije i visoke performanse hlađenja čine ceo sistem pogodnim za klimatizaciju visoko zahtevnih poslovnih zgrada.

Oblast primene

Novogradnja ili renovirani stanovi, kancelarije, bolnice ili javne zgrade.

Infomracije o instalaciji

Spuštena plafonska konstrukcija treba postaviti prema uputstvima proizvođača. Za postavljanje panela u konstrukciju se ne traži bilo koji alat ili druga dodatna oprema.

  • Paneli moraju da se povežu u Tihelman principu iznad plafona.
  • Cevi za povezivanje kolektora su 16mm ili 20mm.
  • Preporučeni tipovi gipsanih ploča: Knauf Thermoboard, Rigips ClimaTop.

Važna informacija

Predlažemo instalaciju separatora mikro mehura pre kolektora kako bi se eliminisao vazduh iz sistema.

Tehnički podaci

  • Cijev: 10mmk1,3mm PeRT
  • Maksimalni gubitak pritiska: 40 kPa

Dijagram kapaciteta