Plafonsko grejanje - Sistem aktivnog betona

Plafonsko grejanje - Sistem aktivnog betona

Opis sistema

Prethodno postavljeni paneli se postavljaju direktno na oplatu betonske ploče. Cevi se nalaze samo 5-8 mm iznad nivoa plafona. Zahvaljujući strukturi panela sistem ima izuzetan kapacitet grijanja i hlađenja, brzu reakciju i individualnu kontrolu temperature po sobama. Sistem za aktiviranje kože nije aktiviranje jezgra! Zbog nedostatka instalacije na lokaciji, malterisanja i drugih faza sistem pruža najbržu instalaciju, bilo da se radi o maloj kući ili stambenoj zgradi u bolnici ili poslovnoj zgradi na desetine hiljada kvadratnih metara.

Oblast primene

  • Novogradnje stambene, javne ili poslovne zgrade.
  • Informacije o instalaciji.
  • Prethodno postavljeni paneli moraju se postaviti direktno na oplatu.
  • Kraj priključne cevi mora da se poveže u namenski element za prodor iz betona.
  • Prvi sloj ojačanja može se instalirati direktno na panele.
  • Ispitivanje na pritisak se radi nakon skidanja oplate i povezivanja na razdelnik.
  • Paneli se moraju povezati u principu Tichelman izvan ploče.

Važna informacija

Držite dalje mašine sa visokom temperaturom, cigarete kako biste sprečili oštećenje cijevi. Kvalitet betona treba proveriti od strane arhitekata

Tehnički podaci

  • Cijev: 12mmk1,5mm PeRT
  • Rastojanje cevi: 90mm ili 100mm
  • Maksimalni gubitak pritiska: 30 kPa

Dijagram kapaciteta